Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

1.Какво представлява здравето?

 

Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг (СЗО).

Поддържането на УМ, ТЯЛО и ДУХ в равновесие, води до баланс в организма.

2.Коя е причината за болестите? Защо идват те?

 

Причината винаги се появява първо на психо-емоционално ниво.  Затова винаги трябва да я търсим в емоцията, която ни е завладяла малко преди появата на болестта.

Болестта идва като урок в живота и ако не го научим или не се адаптираме, тя ще се повтаря отново и отново.

 3.Какво представлява хомеопатичното лекарство?

 

Хомеопатичното лекарство е от растителен, животински и минерален произход, приготвено чрез поредица разреждания и сукусии (раздрусвания). В зависимост от начина на приготвяне, лекарствата са разредени в съотношение 1:10 (D потенция) или 1:100 (С потенция) „n” на брой пъти. Някои от лекарствата са разредени отвъд числото на Авогадро.

4.Как действа лекарството?

 

Хомеопатичното лекарство повлиява на физическото, емоционалното и психическото състояние на организма като активира естествения имунен отговор и възстановява баланса на организма.

Попадайки в организма, то активира имунната система и тя започва да се бори с патологичното състояние (болестта).

5.Какви са подходите в хомеопатията?

 

Те са 2-класически и клиничен.

При класическия се работи с индивидуално подбрано хомеопатично лекарство за състоянието в организма (ум, тяло, дух) на пациента. Ролята на лекаря хомеопат е да подбере най-правилното хомеопатично лекарство, което да съответства на всички характеристики на пациента.

При клиничния се избират 2 или повече хомеопатични лекарства, подбрани в зависимост от отделните симптоми на болестта.

6.Може ли да се прави профилактика с хомеопатия? Кога се прави?

 

Разбира се, че може.  Прави се в здраво състояние, също като закаляването.

Целта на хомеопатичното лечение е да възстанови баланса на организма. Естествен резултат от хомеопатичното лечение е подобряване на имунния отговор и намаляване на податливостта към заболеваемост

7.Хомеопатията отрича ли традиционната медицина (алопатията)?

 

Пациентът винаги заема централно място. Когато става въпрос за здравето му, трябва да се вземат оптимални решения – хомеопатия, интегративна медицина, стандартна терапия или съчетание от различни терапевтични методи, съобразени с индивидуалните потребности на пациента.

Хомеопатията не е в противоречие с алопатията, двата начина на лечение се допълват при необходимост от оперативна намеса, терапия на силно разрушителни и дегенеративно процеси, необходимост от хирургически интервенции.

Лекарят хомеопат познава възможностите на метода и може най-добре да прецени какво да предложи на своя пациент, за да подпомогне процеса на излекуване